NAZIV: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD A.D. BEOGRAD – U STEČAJU

ADRESA: BEOGRAD, UL. KOLARČEVA 6-8

OFFICE MAIL KONTAKT: office@pbb-banka.com

MATIČNI BROJ: 07051093

PIB: 100002573

DINARSKI RAČUN KOD NBS: 780-265-93

DEVIZNI RAČUN KOD VTB BANKE:    IBAN: RS35375110170000000170 sa Instrukcijom za plaćanje