Kontakti.

Informacije i reklamacije:

 

Sve potrebne informacije možete dobiti preko lica za komunikaciju ili mailom:
Za pravna lica i preduzetnike dinarski platni promet:  DinPP@pbb-banka.com
Ana Šakić Milenković 011 3816-562
  
    
Za pravna lica i preduzetnike devizni platni promet   DevPP@pbb-banka.com
Slađana Sladaković 011 3816-568
   
  
Za tekuće račune fizičkih lica:   TrFl@pbb-banka.com                                  
Jelena Milosavljević 011 3816-612
Gordana Ilić 011 3816-595
Aleksandar Gajić 011 3816-596
Nada Trajković 011 3816-582
    
Za kredite za fizička lica:  KrFl@pbb-banka.com ;  workout@pbb-banka.com                                 
Aleksandar Gajić 011 3816-596
Branka Kajganić 011 3816-547
Jelka Kukulj 011 3816-466
Jelena Milosavljević 011 3816-612
   
     
Za platne kartice   workout@pbb-banka.com              
Jelena Milosavljević 011 3816-612
   
   
Za kredite  malim preduzećima i preduzetnicima  workout@pbb-banka.com
Mile Zoraja 011 3816-632
Milena Marković - Stanimirović 011 3816-627
   
   

Za prodaju opreme

 
Srđan Vasiljković 011 3816 631