Dokumenta
  PDF DOKUMENT Odluka o moratorijumu na otplatu kredita u vanrednom stanju
  PDF DOKUMENT Izvršen prenos dela imovine i obaveza Privredne banke Beograd ad na Banku Poštansku štedionicu